Wdrożenie programu opieki dziennej

 

Projekt Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnik skierowany jest do rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. W ramach Projektu powstanie sześć punktów opieki dziennej, w których opieką od 1 kwietnia zostanie objętych  18 dzieci. Opiekę nad dziećmi będą sprawować tylko wykwalifikowane osoby – pedagodzy, położne lub pielęgniarki, które wybrane zostaną w drodze konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Rybnika.

 

Wszystkie powstałe punkty opieki zostaną przygotowane na przyjęcie dzieci – wyposażone w meble, akcesoria i zabawki, a także sprawdzone pod względem bezpieczeństwa. Istotnym elementem Projektu jest również monitoring pracy opiekunów dziennych, a także wsparcie ich pracy przez doświadczonego psychologa.

 

Rekrutacja uczestników potrwa od 30.07.2015 do 21.08.2015.

 

 

Sylwetki opiekunów

 

 

 

Projekt Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnika jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki