W "Tyglu" uczyć się opłaca

 

W rybnickim Zespole Szkół Technicznych, popularnym TYGLU uczyć się opłaca. Gwarancja zatrudnienia dotycząca absolwentów kierunków górniczych to nie jedyny element łączący szkołę z przyszłym pracodawcą.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku Kompania Węglowa ufundowała stypendium naukowe dla uczniów szkół, z którymi współpracuje. Warunkiem była średnia ocen z czerwcowego świadectwa wynosząca 4,75. Jednorazowe stypendium w kwocie 1200,00zł otrzymało 10 uczniów technikum górniczego:
1.    Michał Bernacki kl. I Te
2.    Szymon Zimoń kl. I Te
3.    Kamil Tołwiński kl. I Tb
4.    Mateusz Gąska kl.II Tl
5.    Michał Malik kl. II Tb
6.    Dawid Dyrbuś kl. II Tl
7.    Mateusz Malik kl. II Tb
8.    Sebastian Przeździng kl. III Te
9.    Gabriel Szmid kl. III Ta
10.    Artur Kroczek kl.IV Tb
     

Ponadto wśród uczniów całej szkoły rozlosowano nagrody w postaci kursu prawa jazdy ufundowaną przez firmę K2. Warunkiem była 100%-owa frekwencja. Takich uczniów było 18, a nagrodę wylosował Szymon Zimoń z klasy I Te.

 

Tekst: Grażyna Kohut, dyrektor ZST w Rybniku