Umowa o współpracy AWF Katowice - ZS 3 Rybnik

W dniu 26.02.2015 w Katowicach podpisano umowę o współpracy i rozwoju kontaktów pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego a Zespołem Szkół nr 3 w Rybniku.

 

Umowa obejmuje sferę działań dydaktycznych w zakresie szkolenia sportowego, promocji rekreacji i zdrowego trybu życia oraz badań naukowych w zakresie kultury fizycznej. Ponadto celem porozumienia jest  stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży gimnazjalnej i licealnej w sferze zdrowia i sprawności fizycznej.

 

Sygnatariuszami umowy byli: Rektor katowickiej uczelni profesor Adam Zając i Dyrektor biura rektora dr Krzysztof Nowak ze strony AWF oraz Dyrektor ZS 3 mgr Paweł Kaszyca i Wicedyrektor ZS 3 mgr Dariusz Widawski.

 

Warto przypomnieć, że w skład ZS 3 wchodzi Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 6 oraz V Liceum Ogólnokształcące. W G 6   prowadzone są oddziały o profilu piłki nożnej chłopców, a planowane również jest otwarcie klasy piłkarskiej dziewcząt. Natomiast V LO jest jedyną w naszym mieście szkołą ponadgimnazjalną w której funkcjonują oddziały sportowe – piłka nożna chłopców oraz koszykówka i siatkówka dziewcząt. Przy podpisaniu umowy obecny był również Prezes KS Energetyk ROW Rybnik poseł Grzegorz Janik, który życzył obu stronom aby owocna współpraca przyniosła korzyści nie tylko uczelni i szkole ale przede wszystkim uczniom i studentom obu placówek.


Jako, że wszyscy uczestnicy tego spotkania to absolwenci AWF była okazja aby w dyskusji poruszyć wiele tematów dotyczących aktualnego stanu edukacji w zakresie wychowania fizycznego jak również sportu i rekreacji dzieci i młodzieży.


Tekst: ZS3


umowazawf