Uczniowie Technikum nr 2 w ZSM-E nagrodzeni stypendium

Zarząd Województwa Śląskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego” przyznał 30 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów naszego województwa. Wśród tak zacnego grona znaleźli się dwaj uczniowie Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im.T.Kościuszki w Rybniku: Dawid Holona i Grzegorz Szymaszek.

 

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Kandydaci musieli poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, a także uzyskać w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,8. Celem programu jest: zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach, wspomaganie możliwości stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, promowanie i wspieranie młodzieży szczególnie uzdolnionej.

 

Tekst: Marek Holona (ZSME)