Uczeń ZST w Rybniku Finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych

7 czerwca 2013 roku w Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród Laureatów i Finalistów Olimpiady Innowacji Technicznych. Tytuł Finalisty tej ogólnopolskiej olimpiady uzyskał Dawid Harazim – uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.

 

Jego praca pod tytułem „Prototyp robota umożliwiającego testowanie algorytmów mapowania opartych o sztuczną inteligencję w zastosowaniu w autonomicznych samochodach” została doceniona w kategorii POMYSŁ TECHNICZNY. Promotorem pracy był Michał Tokarz.

Organizatorem Olimpiady Innowacji Technicznych jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów i odbywa się pod patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Olimpiada przeprowadzana jest w następujących kategoriach: POMYSŁ EKOLOGICZNY, POMOC DYDAKTYCZNA, POMYSŁ TECHNICZNY, USPRAWNIENIE SOFTWAROWO-TECHNICZNE. Laureaci oraz finaliści szczebla centralnego w każdej kategorii konkursowej otrzymują tytuły „Młody Innowator” oraz zaświadczenia zwalniające z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ponadto zaświadczenia są uwzględniane podczas wstępu na wydziały wyższych uczelni technicznych.

Autor projektu, Dawid Harazim, jest uczniem trzeciej klasy, kształcącym się w zawodzie technik mechatronik. Przedmiotem jego pracy był robot, w którym zastosowano elementy sztucznej inteligencji oraz algorytmy mapowania obszaru. Praca ta miała charakter interdyscyplinarny, bowiem łączyła różne dziedziny techniki, takie jak robotyka, elektronika, automatyka, informatyka. Opracowany projekt ma charakter wynalazku i zdobywał nagrody na innych konkursach krajowych i zagranicznych. Uczestnictwo w Olimpiadzie Innowacji Technicznych stanowiło możliwość zebrania nowych doświadczeń. Młodzież mogła wymieniać swoje poglądy dotyczące zagadnień związanych z techniką. Konieczność rozwiązywania pojawiających się problemów wymagała od autorów projektów podejmowania prac nadobowiązkowych, wykraczających poza programy kształcenia i miały charakter badawczy i konstrukcyjny.

 

Tekst: ZST

 

OIT 1

OIT 2