Uczeń ZSM-E młodzieżowym wojewodą śląskim

W ostatnim dniu roku szkolnego (28 czerwca) z najlepszymi uczniami w województwie śląskim na „Śniadaniu Mistrzów” spotkali się wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz śląski kurator oświaty Stanisław Faber.

 

W uroczystości zorganizowanej w Sali Sejmu Śląskiego udział wzięli wielokrotni laureaci konkursu interdyscyplinarnego dla uczniów szkół podstawowych i konkursów przedmiotowych oraz olimpiad i turniejów zawodowych. Szczególnego wyróżnienia pełniąc funkcję młodzieżowego wojewody śląskiego dostąpił Damian Szulc uczeń Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im.T.Kościuszki laureat - zwycięzca 2 olimpiad zawodowych: XV edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” oraz XXXVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Z trybuny sejmowej wygłosił przemówienie nt."Bezpiecznych wakacji". Wśród nagrodzonych znaleźli się także jego koledzy z klasy Henryk Boldys dwukrotny laureat oraz finalista olimpiad zawodowych oraz Leszek Kutryb  laureat w/w olimpiad.

 

 

Tekst: Marek Holona - dyrektor ZSM-E

 

Damian Szulc zsme