Uczeń SP 28 laureatem konkursu „Żyj tak, aby innym było z Tobą dobrze”

Antoni Marker, uczeń klasy IIc Szkoły Podstawowej nr 28 zajął I miejsce w XVI Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Literackim pt. „Żyj tak, aby innym było z Tobą dobrze”, pod honorowym patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach i Prezydenta Miasta Gliwice. Patronat medialny nad konkursem objął portal YoungFace.TV.

Na ponad 500 prac Antek okazał się najlepszy w swojej kategorii wiekowej.

 

Jego wiersz oraz praca plastyczna zostały zaprezentowane podczas uroczystego wręczenia nagród, w jednej z gliwickich restauracji, 10 grudnia 2015 roku.

 

Tekst: SP 28

 

Antoni Marker