„TYGIEL" podpisał kolejne porozumienie o współpracy

Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku (popularny TYGIEL) uzyskało status Technikum Akademickiego Politechniki Śl. w Gliwicach w roku 2011.

 

W dniu 28 stycznia br. podobne porozumienie zostało zawarte z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Celem tego porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy Uczelnią a Szkołą w ramach programu edukacyjnego pod patronatem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego.

Zarówno Uczelnia, jak i Szkoła zobowiązały się do realizacji określonych postanowień zawartych w porozumieniu.
Uczelnia powołała dr Grzegorza Głoda na opiekuna naukowego szkoły.

Patronat Uczelni zapewnia możliwość udziału uczniów Szkoły w wybranych warsztatach otwartych, wykładach i wydarzeniach organizowanych przez UE, zapewnienie możliwości uczestnictwa uczniów w wybranych pracach i badaniach kół naukowych oraz tutoring dotyczący uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

Tekst: ZST