Szkoła Podstawowa nr 27 "Wiarygodną Szkołą"

Szkoła Podstawowa nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku została wyróżniona w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła i tym samym dołączyła do rankingu najlepszych szkół w całym powiecie.

 

Wyróżnienie to szkoła otrzymała ze względu na osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych, ciekawą bazę edukacyjno-sportową oraz wysoki poziom bezpieczeństwa, zapewnianego dzieciom w szkole. Podstawowym kryterium było uzyskanie przez szkołę wysokiego miejsca wśród wszystkich szkół podstawowych w całym powiecie w oparciu o wyniki podsumowujące Sprawdzian Szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom.

 

Program Wiarygodna Szkoła już po raz kolejny ma być drogowskazem dla rodziców i uczniów podczas wyboru szkoły.

 

Uczestnictwo w Programie było jednoznaczne z nadaniem szkole Certyfikatu.

 

Portfolio wszystkich wyróżnionych szkół można zobaczyć na stronie internetowej Programu: www.wiarygodna-szkola.pl w zakładce "Wiarygodne Szkoły", a także na Facebooku wpisując hasło : "Wiarygodna Szkoła".

 

Źródło: materiały prasowe

 

Certyfikat "Wiarygodna Szkoła"