Stypendium Prezesa RM i MEN dla ucznia ZSB

W grudniu 2012 roku w auli Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

Podczas uroczystej gali dyplom gratulacyjny z rąk dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku Marii Lipińskiej odebrał uczeń Zespołu Szkół Budowlanych Kamil Mura. Nasz stypendysta otrzymał również gratulacje od Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika – Katarzyny Fojcik.

Po części oficjalnej uroczystość dopełniła pięknie przygotowana część artystyczna przygotowana przez uczniów wodzisławskiego liceum.

 

Kamil Mura na co dzień jest uczniem klasy 3 iA na kierunku informatycznym, a jego wychowawcą jest inż. Bogdan Zaparty. Serdecznie gratulujemy otrzymanego wyróżnienia.

 

Tekst: ZSB

KamilMura