Stypendia motywacyjne ufundowane przez Rybnik Plaza

rybnik logo bez claimu23 czerwca 2015 r. podczas uroczystości "Rybnicki Prymus" w Ognisku Pracy Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda” w Rybniku zostały wręczone stypendia motywacyjne ufundowane przez KLP Rybnik sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku – właściciela Centrum Handlowo - Rozrywkowego Rybnik Plaza.

 

Stypendia motywacyjne w wysokości 600 zł otrzymało 7 uczniów rybnickich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium było spełnianie określonego kryterium dochodowego oraz w szczególności: wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, osiągnięcia artystyczne lub sportowe, postawa i zaangażowanie ucznia w życie szkoły, aktywność w środowisku lokalnym.