Stypendia dla najlepszych uczniów ZST - przyszłych górników

Kompania Węglowa S.A., największa firma górnicza w Europie, podjęła uchwałę dotyczącą uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu od września 2012r. gwarancje pracy w kopalniach Kompanii Węglowej będą mieli zarówno absolwenci kierunków górniczych zasadniczych szkół zawodowych i techników, jak i wywodzący się z nich studenci kierunków górniczych.

 
W rybnickim „TYGLU” dotyczy to uczniów kierunków: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk górniczy i górnik eksploatacji podziemnej.

 

Ponadto od września uczniowie techników, którzy uzyskają średnią ocen co najmniej 4,75, czyli posiadający świadectwo z wyróżnieniem, otrzymają od Kompani Węglowej stypendium naukowe w wysokości 1200zł. Ta nagroda pieniężna będzie wypłacana  za każdy rok nauki. Szkoła otrzymuje też wsparcie kopalni w zakresie kształcenia praktycznego i doposażenia pracowni.

 

Obecnie w ZST jest 668 uczniów, którzy mają gwarancję zatrudnienia w kopalniach Kompanii Węglowej, zgodnie z podpisaną umową o współprac.

 

Tekst: ZST