Rybnickie przedszkola w okresie wakacji

Harmonogram pracy publicznych przedszkoli w Rybniku w okresie ferii letnich w 2016 r.

 

Harmonogram pracy publicznych przedszkoli w Rybniku w okresie ferii letnich w 2016 r.