Rusza projekt opieki nad dziećmi do lat 3

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika przygotowuje się do realizacji nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnika”. Głównym celem projektu jest wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz działań sprzyjających powrotom do pracy rodziców po przerwie wynikającej z narodzin dzieci.

 

W związku z tym, dziesięć osób pozostających bez pracy (z wykształceniem pedagogicznym, pielęgniarskim lub położniczym) przejdzie kurs, a sześć spośród nich, wybranych w wyniku konkursu przez rok będzie świadczyć dla 18 dzieci do lat trzech usługi w zakresie opieki dziennej w specjalnie doposażonych punktach opieki nad małymi dziećmi. Projekt ruszy już 1 stycznia 2014 r.

 

Szczegółowe informacje na temat projeku: PREZENTACJA