Rusza nabór do szkół podstawowych

Rusza nabór do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2016/2017.

1. Do klas pierwszych szkół podstawowych zapraszamy wszystkie dzieci siedmioletnie, które obecnie uczęszczają do przedszkola oraz wszystkie dzieci sześcioletnie (nawet te, które już zalogowały się w naborze przedszkolnym – jeżeli rodzice zmienili zdanie).

2. Wszystkie szkoły podstawowe (za wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 27 działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w dzielnicy Chwałęcice) otwierają klasy pierwsze.

3. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 1 kwietnia (od godz. 8.00) do 25 kwietnia br.(do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny rybnik.elemento.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej).

4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych dla kandydatów, którzy nie chcą uczęszczać do swoich szkół obwodowych. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 1 kwietnia (od godz. 8.00) do 25 kwietnia br. (do godz. 15.00) rybnik.elemento.pl

5. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy chcą uczęszczać do klasy sportowej – szachowej w Szkole Podstawowej nr 2 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10) jest prowadzone w krótszym terminie. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 1 kwietnia (od godz. 8.00) do 15 kwietnia br. (do godz. 15.00) więcej informacji w szkole.

6. Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”.

7. We wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej może wskazać trzy szkoły. Należy tam określić kolejność wybranych szkół (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się 16 maja.

9. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 16 maja do 23 maja br. (do godz. 15.00).