„Rozwiń skrzydła w ekonomii” w rybnickim Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych

Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku przystąpił do realizacji projektu "Rozwiń skrzydła w ekonomii", dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

W zakresie projektu zaplanowano między innymi przeprowadzenie serii warsztatów dla młodzieży z zakresu zarządzania domowym budżetem, edukacji w kwestii zaciągania kredytów oraz zajęć typu case study mających na celu zobrazowanie młodym ludziom tematu prowadzenia biznesu w Polsce, na które zaproszeni będą przedstawiciele Inkubatora Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym oraz młodzi przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukces w biznesie. Przewiduje się również odbycie wizyty studyjnej dla wszystkich uczestników w siedzibie NBP w Katowicach.

Ponadto uczestnicy projektu zaangażowani zostaną do udziału w konkursie na ekonomiksy - komiksy o tematyce ekonomicznej, gdzie nagrodą główną będzie profesjonalny wydruk komiksu i upowszechnienie go wśród społeczności ZSE-U.

 

Regulamin konkursu na "Ekonomiksy"

Podsumowaniem warsztatów będzie zaproszenie młodzieży do udziału w konkursie na stworzenie gry planszowej o charakterze ekonomiczno – finansowym, której celem będzie rozwój prowadzonej firmy i zgromadzenie jak największej ilości środków finansowych oraz sprawdzenie wiedzy z zakresu finansów i przedsiębiorczości.

 

Regulamin konkursu na grę planszową o charakterze ekonomiczno-finansowym

Wydarzeniem podsumowującym realizację projektu będzie piknik ekonomiczny skierowany dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Rybnika, na którym uczniowie wezmą udział w rywalizacji w grach planszowych stworzonych w ramach projektu. Dodatkowo piknik urozmaici film stworzony przez uczniów prezentujący rezultaty projektu oraz zaproszony gość - ekspert wiedzy ekonomicznej.

Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2016 r.

 

ZNAK NBP projekt realizowany