Rozstrzygnięcie konkursu dla opiekunów dziennych

W dniu 19.11.2014 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego.

Zachęcamy do zapoznania się z listą osób, które w roku 2015 będą prowadziły w Rybniku punkty opieki dziennej dla dzieci w wieku do lat 3.