Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

W związku z pojawieniem się wolnych miejsc w rybnickich przedszkolach (po zakończeniu etapu potwierdzania woli) od 8 maja 2014 r. od godz. 12.00 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

 

Odbędzie się ona dokładnie wg. takich samych zasad jak poprzednia - rekrutacja właściwa i przy użyciu tej samej witryny naborowej https://naborp-k.vulcan.net.pl/rybnik.

 

W postępowaniu tym mogą brać udział tylko kandydaci, którzy nie zostali wcześniej przyjęci (przy próbie wpisania PESELA kandydata, który ma status przyjęty, nie będzie możliwe założenie lub zmodyfikowanie konta).

 

Rekrutacja ta odbywać się będzie wg. następującego harmonogramu:

a) od 8 maja godz.12.00 do 16 maja godz.15.00– Rejestracja kandydatów oraz składanie wniosków

b) 26 maja godz. 9.00 – Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych

c) od 26 maja godz. 9.00 do 02 czerwca godz. 15.00 – Potwierdzanie woli w placówkach, do których kandydaci zostaną zakwalifikowani

d) 05 czerwca godz. 9.00 – Publikacja list kandydatów przyjętych

 

Wykaz placówek w których są jeszcze wolne miejsca będzie można znaleźć się w zakładce WOLNE MIEJSCA.