„Przedszkole równych szans”

"Przedszkole równych szans" to projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 realizowany przez Miasto Rybnik od października 2016 do października 2017.

 

Projekt to nieszablonowe przedsięwzięcie oferujący bardzo specjalistyczne wsparcie dedykowane dzieciom z opinią PPP o konieczności wczesnego wspomagania i dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością.
W projekcie uczestniczą: Przedszkole nr 48 ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego, Przedszkole nr 49 ze Specjalnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Przedszkole z Oddziałami integracyjnymi nr 17 oraz Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39.
Wstępnymi działaniami zaplanowanymi w projekcie są studia podyplomowe dla nauczycieli – neurologopedia i surdopedagogika, kursy migowy, kurs Integracji Sensorycznej i Biofeedbacku oraz szkolenia muzykoterapii oraz diagnoza i terapia ręki.
Kolejne działania skierowane są zgodnie z indywidualnie zdiagnozowanymi potrzebami dla dzieci, w zakresie m.in. hipnoterapii, dogoterapii, logopedii, terapii ręki, terapii SI, biofeedbacku, gimnastyki korekcyjnej i wielu innych specjalistycznych form wsparcia dzieci z deficytami rozwojowymi.
Projekt zakłada także prowadzenie warsztatowych form samopomocowych dla rodziców z dziećmi, pod okiem specjalisty oraz zakupy niezbędnych materiałów do zajęć i wyposażenia pracowni w tym pracowni doświadczeń świata.