Projekt "Zawodowcy w Europie"

 

Realizuje: Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

 

Czas trwania projektu: 01.10.2016 – 30.09.2018

 

Budżet projektu: 58 880 euro

 

Realizowany w ramach: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Projekt został napisany dla uczniów klasy 2 Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodach: elektryk, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawających. Dzięki praktykom z jednej strony uczeń nabędzie dodatkowe umiejętności, a z drugiej zmobilizuje się do bardziej intensywnej pracy, której przyświecać będzie jeden cel: zdobycie solidnego wykształcenia i pewności siebie.

 

W 2017 r. już 16 uczniów odbyło staże, a w 2018 r. roku kolejnych 16 odbędzie 2 tygodniowe praktyki w firmach hiszpańskich, a konkretnie w Granadzie w celu przygotowania ich do przyszłej pracy. Potrzeby zawodowe uczniów zdiagnozowali nauczyciele przedmiotów zawodowych i opiekunowie praktyk (np. poznanie nowoczesnych technologii, nabycie doświadczenia, posługiwanie się j. angielskim w tym zawodowym).

 

Organizacja partnerska posiada doświadczenie w realizacji projektów mobilności i jest w stanie zorganizować praktyki u odpowiednich pracodawców, u których uczniowie zetkną się z innowacyjnymi technologiami związanymi z tworzeniem instalacji elektrycznych, sprzętem do naprawy samochodów, narzędziami, rozwiązaniami w programowaniu obrabiarek itp.

 

Szkoła zapewnia odpowiednie przygotowanie uczniów do wyjazdu poprzez przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne.

 

Szkoła oraz organizacja partnerska CELEI ściśle współpracują w celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu stażu, zakwaterowania, poznania przez uczniów kultury i obyczajów panujących w Hiszpanii. Praktyki dają im możliwość poznania innej kultury zawodowej, co będzie unikalnym doświadczeniem wyposażającym na przyszłość.

 

Staż zawodowy zostanie udokumentowany poprzez Europass Mobilność, certyfikaty organizacji partnerskiej o ukończeniu stażu co uatrakcyjni ich CV i zwiększy szanse na pracę i przyszłą karierę zawodową.

 

Koordynator szkolny projektu: Anna Buchalik