Projekt „Z matematyką na Ty”

Nowy rok szkolny, nowe wyzwania, czas na zdobywanie wiedzy, spełnianie marzeń i rozwój dzięki uczestnictwu w projekcie „Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych".

W ramach projektu w 19 rybnickich szkołach podstawowych kontynuowane są zajęcia dodatkowe – z matematyki, przyrody, j. angielskiego, psychoedukacji oraz doradztwa i preorientacji zawodowej. Uczniowie mają szansę uzupełnić braki edukacyjne, ale przede wszystkim poszerzyć swoje wiadomości, zdobywać nowe umiejętności oraz odkrywać pasje i zdolności. W ramach projektu możliwym stało się dokonanie zakupów materiałów edukacyjnych, dzięki którym unowocześniono pracownie przyrodnicze i matematyczne. Dzięki tym działaniom oferta zajęć stała się dla młodych ludzi znacznie bardziej atrakcyjna.

 

W ramach projektu przewiduje się utworzenie Uniwersytetu Przyrodniczego, którego celem będzie realizowanie warsztatów rozwijających dla uczniów wybitnie zdolnych, których umiejętności wykraczają poza podstawę programową. Cykl weekendowych zajęć zrealizowany zostanie przy współpracy z uczelniami wyższymi. Wydział Edukacji planuje też zorganizować spotkania z osobami, rozpoznawalnymi, atrakcyjnymi dla dzieci, które osiągnęły sukcesy na różnych płaszczyznach. Zajęcia zrealizowane zostaną zgodnie z zasadą żywej biblioteki, przewidującą interaktywny charakter spotkań. W związku z tym uczniowie będą mieli szansę włączyć się w dyskusję z zaproszonymi gośćmi, zadawać pytania i poszukiwać odpowiedzi.

 

Projekt „Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.