Projekt „Staż Twoją szansą na życiowy sukces”

 

Realizuje: Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

 

Czas trwania projektu: 01.10.2017 – 30.09.2019

 

Budżet projektu: 147 808,00 EUR

 

Realizowany w ramach: Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 

Projekt „Staż Twoją szansą na życiowy sukces” skierowany jest do uczniów klas 3 technikum w ZSM-E im. Tadeusza Kosciuszki w Rybniku, kształcących się w zawodach: technik elektryk, technik energetyk, technik elektronik, technik mechanik, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektroenergetyk transportu szynowego.

 

Został napisany w odpowiedzi na potrzeby szkoły jakimi są:
- podniesienie jakości kształcenia
- wsparcie uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Dla nas jako szkoły priorytetem jest uzyskanie wysokiego wyniku z egzaminu zawodowego zewnętrznego oraz dowartościowanie uczniów z problemami osobistymi. Kolejnym celem jest przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy, regionalny i europejski. Aby to osiągnąć konieczny jest wzrost ich kompetencji naukowo-technicznych, społecznych, obywatelskich, językowych i interpersonalnych. Dzięki miesięcznym pobytom Naszych uczniów w Granadzie (Hiszpania) nabędą oni odpowiednie umiejętności zawodowe, oraz otrzymają szansę by się zmobilizować do bardziej intensywnej pracy, której przyświecać będzie jeden cel: zdobycie solidnego wykształcenia, które poprowadzi ich do osiągnięcia życiowego sukcesu.

 

W 2018 i 2019 - po 29 uczniów w/w zawodów odbędzie 4 tyg. praktyki w firmach hiszpańskich. Uczniowie będą mieli okazję poznania nowoczesnych technologii, nabycia doświadczenia zawodowego, nabędą większą swobodę w posługiwaniu się językiem angielskim w tym językiem angielskim zawodowym.

 

Staż stworzy uczniom szansę poznania kultury, zwyczajów, rozwinie zdolności interpersonalne, umiejętność pracy w grupie w nowym otoczeniu, radzenia sobie ze stresem w nowych okolicznościach, nieznanych warunkach, przygotuje ich do osiągnięcia swoich pierwszych, małych sukcesów, a przede wszystkim uchroni ich przed wykluczeniem społecznym.

 

Koordynator szkolny projektu – Anna Buchalik