Projekt "Mobilność – tego oczekuje Unia Europejska"

 

Realizuje: Zespół Szkół Budowlanych

 

Czas trwania projektu: 01.06.2015 – 31.05.2017

 

Budżet projektu: 131 147,00 euro

 

Realizowany w ramach: Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 

"Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska" to projekt Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, trzech organizacji pośredniczących i firm z nimi współpracujących z Bragi, Portsmouth i Berlina.

 

Działania obejmują uczniów Technikum Budowlanego 32 osoby, Geodezyjnego 8 osób, Informatycznego 8 osób i Urządzeń Sanitarnych 5 osób.

 

Projekt jest podzielony na 3 etapy:
1. Przygotowanie do stażu: zajęcia kulturowe, językowe i BHP
2. Staż: realizacja programów stażu dla wyżej wymienionych profili uzgodniona wcześniej z organizacjami przyjmującymi i firmami.
3. Po stażu: podsumowania realizowanych wcześniej etapów i osiągniętych celów.

 

Celem głównym projektu jest uczestnictwo w stażu 2 - 27.05.2016 – uczniów Technikum Budowlanego, 5 - 30.09. 2016 Technikum Geodezyjnego i Informatycznego, 02. - 29.05.2017 Technikum Budowlanego i Urządzeń Sanitarnych 53 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku Technikum nr 4 i ich zdobywanie i wykorzystywanie wiedzy praktycznej w nowym środowisku zawodowym, ułatwiając im dalszy rozwój osobisty, a także start na rynku prac. Staż umożliwi uczestnikom obserwację organizacji i kultury pracy w Portugalii, Niemczech i Wielkiej Brytanii i rozwój ich kompetencji kulturowych, społecznych i językowych.

 

Koordynator szkolny projektu: Katarzyna Wróbel