Projekt „Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych”

 

Realizuje: Zespół Szkół nr 3 w Rybniku

 

Czas trwania projektu: 01.09.2017-31.08.2019

 

Budżet projektu: 33 320,00 EUR

 

Główne cele projektu:

Projekt "Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych" to projekt dwustronny realizowany pomiędzy szkoła polską i hiszpańską. Zespół Szkół nr 3 w Rybniku w części gimnazjalnej posiada w klasach drugich i trzecich dwie klasy o profilu ogólnym, jedną klasę sportową o profilu piłka nożna oraz jedną klasę integracyjną. Uczniowie polscy są w wieku 14- 16 lat. La Salle La Estrella w San Asensio to niewielka szkoła średnia posiadająca 100 uczniów w wieku 12- 16 lat. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi szkoła hiszpańska specjalizuje sie również w nauczaniu uprawy winorośli i hodowli zwierząt.
Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotów przyrodniczych i poprzez jego wdrożenie poprawa wyników nauczania i wykształcenie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych,, w tym wpływu żywienia na zapobieganie chorobom nowotworowym. Wspólnie chcemy pokazać uczniom, w jaki sposób obliczyć bilans energetyczny dziennej dawki spożycia produktów, jak stworzyć zdrowy jadłospis zawierający wszystkie niezbędne elementy z uwzględnieniem nawyków żywieniowych Polski i Hiszpanii. Projekt ten pozwoli podnieść kompetencje uczniów naszych szkół z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych, co zaowocuje lepszymi wynikami na egzaminach zewnętrznych. Wymiana uczniowska wzbogaci słownictwo, sprawi, że młodzież będzie miała kontakt z żywym językiem w codziennych sytuacjach, będzie miała okazję zaznajomić się z kulturą i zwyczajami krajów partnerskich. Celem projektu jest również poszerzenie umiejętności interpersonalnych, w tym pracy w zespole, zarządzania czasem, korzystania z różnorodnych technik informacyjnych. Naszym celem jest również podniesienie jakości pracy z uczniami. Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych będą mieli okazję do zapoznania się z programem nauczania oraz sprawdzonymi technikami i metodami nauczania w krajach partnerskich. Ponadto przy współpracy obu szkół mamy na celu stworzenie innowacyjnych metod nauczania w oparciu o wypracowane pomoce dydaktyczne, typu dwujęzyczny przewodnik zdrowego odżywiania w formie audiobooka, instruktażowy film do wykorzystania na lekcjach i mini książkę kucharską. Uczniowie poznają również system edukacyjny oraz sposoby nauczania i uczenia się w obu krajach.
Kolejnym celem jest rozwój naszych szkół. Chcemy wzbogacić doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych, współpracy ze szkołami z innych krajów. Projekt ten pomoże nam również promować nasze szkoły w środowisku lokalnym. Zamierzamy zamieszczać na stronach internetowych naszych szkół, facebooku i blogu informacje i materiały dotyczące projektu. Planujemy również spotkania z uczniami szkół podstawowych w celu przeprowadzenia zajęć prozdrowotnych.
Działania realizowane w ramach projektu będą przeprowadzane metodą projektu, prelekcji, zajęć warsztatowych ,zajęć terenowych, będą bazować na innowacyjnych metodach nauczania pozaszkolnego. Szczegółowe działania będą zawierać: przygotowanie i przeprowadzenie lekcji przez uczestników projektu na temat zdrowego odżywiania, prelekcje na temat sposobów odżywiania w danym kraju, warsztaty kulinarne gdzie będzie możliwe porównanie różnic w sposobie odżywiania ze względu na rejon zamieszkiwany przez uczniów biorących udział w projekcie, omówienie kultury nawyków żywieniowych w obu krajach, zajęcia terenowe o sposobie uprawy roślin i żywności ekologicznej, treningi sportowe z udziałem uczniów klas sportowych i trenerów. Następne działanie to omówienie i przygotowanie informacji o profilaktyce antynowotworowej w sposobie żywienia.
W ramach powyższych działań przygotowane zostaną materiały typu scenariusze lekcji, karty pracy dla uczniów w wersji polskiej, hiszpańskiej oraz angielskiej, materiały do pracy warsztatowej , prezentacje multimedialne,plakaty o tematyce antynowotworowej, ankiety , stworzenie warzywnego ogródka szkolnego, przewodnik w postaci audiobooka, film instruktażowy, mini książka kucharska. Zaplanowaliśmy dwie wizyty robocze mające na celu omówienie i dopracowanie szczegółów harmonogramu, stworzenie planu działania w sytuacjach kryzysowych, ewaluacji i podsumowania działań projektowych. Uczniowie wezmą udział w dwóch wyjazdach do Polski i dwóch wizytach w Hiszpanii aby móc wspólnie opracowywać poszczególne rezultaty projektu i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami.
Pragniemy aby działania i rezultaty projektu miały długoterminowy wpływ na uczniów obu szkół, ich rodziny, nauczycieli oraz środowisko lokalne w obu krajach.

 

Koordynator szkolny projektu – Joanna Kozaczuk