Projekt „INCorporated”

Realizuje: Zespół Szkół nr 2 w Rybniku - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Czas trwania projektu: 01.09.2014-31.08.2017

Budżet projektu: 17 050,00 euro

Realizowany w ramach: Erasmus + Edukacja szkolna - Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

 

Projekt „INCorporated” jest oparty na współpracy szkół na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w dziedzinie edukacji włączającej. Partnerami w projekcie są szkoły z Niemiec, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Włoch, Turcji oraz Polski. Jest to projekt skierowany do uczniów, nauczycieli oraz lokalnej i międzynarodowej społeczności. Językiem roboczym projektu jest język angielski. Szczegółowe cele to : wymiana dobrych praktyk oraz wypracowanie innowacyjnych metod wychodząc naprzeciw uczniom z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi w celu integracji. W projekcie są poszukiwane oraz prezentowane efektywne innowacyjne metody pracy z uczniami zagrożonymi marginalizacją społeczną ze względu na szereg czynników, włączając specyficzne trudności w nauce oraz efektywne innowacyjne metody pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi, aby wykorzystać ich potencjał indywidualnie oraz w grupie. Kolejnymi założeniami projektu są: doskonalenie umiejętności językowych, podstawowych umiejętności kluczowych oraz kreowanie postawy otwartości na różnorodność kulturową oraz opracowanie strategii na rzecz wsparcia i przyspieszenia procesu integracji w Europie. Projekt również obejmuje szereg działań , które będą stanowiły krok naprzód w celu realizacji prawa osób niepełnosprawnych do życia w społeczności oraz w celu podnoszenia świadomości społecznej. Projekt promuje holistyczne podejście do edukacji. Jeden z finałowych produktów w postaci podręcznika „ INC- workbook” będzie zawierał zaawansowane materiały szkoleniowe opracowane w 5 wymiarach: D1- uczniowie, D2 - nauczyciele, D3- instytucje lokalne, D4 - polityczni decydenci, D5 – sektor biznesowy. Podręcznik będzie cennym źródłem przykładów dobrych praktyk.

Koordynator szkolny projektu: Hanna Skowrońska

 

Erasmus1

Erasmus2