Projekt „I am prosperous”

logo i am prosperousRealizuje: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku

Czas trwania projektu: 03.10.2016 - 02.10.2018

Budżet projektu: 17 355 euro

Realizowany w ramach: Erasmus+  Edukacja szkolna - Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

 

Partnerzy projektu to: Vilnius Silas Special School, Litwa (szkoła koordynująca), Narva Paju School, Estonia, Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria, Portugalia, Zespół Szkół nr 6 w Rybniku.

 

Cele projektu:

- wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów niepełnosprawnych intelektualnie poprzez włączenie ich do działań projektowych, w tym wyjazdów do szkół partnerskich;
- włączenie młodzieży niepełnosprawnej do życia społecznego poprzez udział we wspólnych zajęciach z ich pełnosprawnymi rówieśnikami z kraju oraz ze szkół partnerskich;
- udział w wycieczkach, zajęciach tj. hipoterapia, taniec, arteterapia, aqua - terapia, mających na celu ułatwienie wyrażania własnych emocji;
- przygotowanie wspólnego poradnika jak dla młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli „Jak przygotować się do podróży zagranicznej”;
- przygotowanie wspólnej wystawy prac młodzieży biorącej udział w projekcie dostępnej szerokiej publiczności;
- wymiana doświadczeń nauczycieli dotycząca pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych; wypracowanie wspólnych rozwiązań;
- wzrost umiejętności posługiwania się językiem obcym uczniów i nauczycieli;
- nauka współpracy w grupie.

 

Podczas dwuletniej współpracy odbędą się następujące spotkania projektowe:
1. Spotkanie koordynatorów na Litwie - grudzień 2016.
2. Spotkanie uczniów i nauczycieli w Polsce - kwiecień 2017.
3. Spotkanie koordynatorów w Estonii - październik 2017.
4. Spotkanie uczniów i nauczycieli w Portugalii - marzec 2018.

Koordynator szkolny projektu: Barbara Bauerek-Matloch