Projekt „I am here, too!”

Realizuje: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.10.2017-30.11.2019

Budżet projektu: 24 205 EUR

Realizowany w ramach: Erasmus + Edukacja szkolna Akcja 2 Partnerstwa strategiczne

 

Główne cele projektu:

- rozwijanie potencjału twórczego i poczucia własnej wartości młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- kształcenie umiejętności komunikacyjnych i społecznych podczas spotkań z rówieśnikami ze szkół partnerskich,
- wzmacnianie motywacji do nauki przez wprowadzenie nieszablonowych form prowadzenia zajęć,
- poszerzanie umiejętności z zakresu ICT,
- przygotowanie młodzieży do dorosłego życia poprzez udział w różnego typu aktywnościach i formach terapii,

 

Zaplanowane działania:

- „Moje własne drzewko” - sadzenie drzew Erasmusa i przygotowanie filmu dotyczącego ich wzrostu,
- Spotkanie z przyjacielem - sesje on - line z uczniami ze szkół partnerskich,
- Gry - wykorzystanie gier edukacyjnych na zajęciach, wymiana doświadczeń,
- Zajęcia z NVLM V3.0 - zajęcia matematyki z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania,
- Muzykalna Matematyka - lekcje matematyki z wykorzystaniem utworów muzycznych,
- Festiwal przedsiębiorczości - kiermasz wyrobów rękodzieła,
- Piosenka „I am here, too!” - skomponowanie i wspólne wykonanie piosenki projektowej.

.

Koordynator szkolny projektu – Barbara Bauerek-Matloch