Projekt „Education 4 You”

Realizuje: IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

Czas trwania projektu: 1.09.2019 - 31.08.2021

Budżet projektu: 50 865,00 EUR

Projekt Education 4 You (Edu4U) przygotowany został przez 4 kraje: Czechy (koordynator), Islandię, Portugalię i Polskę. Uczestniczyć w nim będą uczniowie w wieku 15-18 lat. Celem projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji XXI wieku. Projekt zakłada rozwijanie i pogłębianie umiejętności cyfrowych, wspieranie kreatywności i przedsiębiorczości, naukę debaty i uzasadniania własnej opinii, zapoznanie się z podstawami kodowania, podnoszenie świadomości kulturowej podczas „outdoor learning” – nauki wykraczającej poza szkolną ławę, podnoszenie świadomości etykiety i netykiety podczas komunikacji transgranicznej, zwiększenie kompetencji językowych oraz zwiększenie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.

Kształtowanie umiejętności przedsiębiorczości i kreatywności odbywać się będzie w ramach utworzonych przez uczestników projektu firm treningowych: uczniowie stworzą pomysł biznesowy na konkretny produkt / usługę, stworzą strategię marketingową, przedstawią ją i przygotują prosty raport końcowy. Uczniowie będą pracować nad swoimi produktami w przestrzeniach twórczych, korzystając z drukarek 3D, podstaw kodowania, gier i zadań online i offline. Wypracowane materialne rezultaty projektu (plakaty, filmy video, prezentacje, plany zajęć, itp) udostępnimy na stronie internetowej oraz Twinspace projektu, który stanowić będzie synergię programu Erasmus+ oraz eTwinning.

Koordynator szkolny projektu – Katarzyna Siwczak