Praktyki zagraniczne uczniów ZSE-U

 

3 kwietnia 2013r. grupa 22 uczniów z ZSE-U rozpoczęła miesięczne praktyki w Portugalii i Szwecji. Uczniowie na praktyki udali się w ramach projektu „Zdobądź świat przez doświadczenie”, realizowanego w programie Leonardo da Vinci.

Projekt adresowany jest do uczniów zawodu: technik hotelarstwa, technik handlowiec i technik ekonomista.

 

Miejscem praktyk technika handlowca oraz technika ekonomisty jest Portugalia (Arcos de Valdevez), gdzie wyjechała grupa 18 uczniów z klasy III . Miejscem praktyk dla technika hotelarza jest Szwecja (Vasteras). Na praktyki do tego kraju wyjechała grupa 4 uczniów.

 

Najważniejszym celem projektu jest umożliwienie uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce odbycie praktyk zawodowych w krajach europejskich o dużych doświadczeniach w branży hotelarskiej oraz ekonomicznej i handlowej.

 

Tekst: ZSE-U