Poznaj Polskę 2021

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Miasto Rybnik otrzymało z budżetu państwa w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych.

Całkowita wartość zadania wyniosła 98 697 zł, a przyznane dofinansowanie wyniosło 75 530 zł.

Wsparcie finansowe otrzymały szkoły:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7
  • Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12
  • Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6
  • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu
  • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15
  • Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka
  • Szkoła Podstawowa nr 37  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II
  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. F. Modrzewskiego

Poznaj Polskę Logotypy