Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Rybniku

W poniedziałek, 15 października br., w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości wyróżnionym nauczycielom wręczono nagrody za zasługi zawodowe.

 
 
W uroczystości udział wziął prezydent Rybnika Piotr Kuczera, jego zastępca Wojciech Świerkosz, a także radni Miasta Rybnika, przedstawiciele Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, reprezentanci organizacji nauczycielskich, a przede wszystkim nauczyciele i dyrektorzy rybnickich placówek oświatowych.

 
 

Spotkanie było okazją do podziękowania nauczycielom za ich odpowiedzialną pracę. Podczas uroczystości 6 emerytowanych nauczycieli otrzymało Medale Mikołaja z Rybnika. Medal ten jest formą wyróżnienia osób, które mają szczególne zasługi dla rozwoju rybnickiej oświaty. Informacja o wyróżnionych TUTAJ.

 
 

Na akademii wręczone zostały także Nagrody Prezydenta Miasta Rybnika. Otrzymało je 76 nauczycieli (w tym 14 dyrektorów szkół) za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Lista wyróżnionych TUTAJ.

 
 

Wręczono także tytuł Nauczyciela Roku Miasta Rybnika 2018, który otrzymał Grzegorz Łopatka, nauczyciel fizyki  Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku
Ponadto wyróżnionym nauczycielom wręczono listy gratulacyjne z okazji otrzymania: Nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej, Nagrody Kuratora Oświaty, Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz medali za długoletnią służbę.

 
 

Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez Karolinę Filec (nauczyciela Młodzieżowego Domu Kultury), Jarosława Hanika (nauczyciela IV Liceum Ogólnokształcącego) oraz Tadeusza Kolorza (nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych).
 
 
Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom placówek oświatowych składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.