Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

16 rybnickich szkół otrzymało wsparcie z budżetu państwa w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymają organy prowadzące szkoły, szkoły za granicą i biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

 

Wielkość środków przyznanych szkołom i bibliotekom pedagogicznym na zakup książek zależeć będzie od liczby uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek. Maksymalne dofinansowanie wyniesie:

- 2 480 zł dla małych szkół (do 70 uczniów);
- 4 000 zł dla średnich szkół (od 71 do 170 uczniów);
- 12 000 zł dla dużych szkół (od 170 uczniów);

 

W latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa.

 

Warunkiem przyznania wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.

 

Uczniowie powinni być zachęcani do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych.

 

Trwałym rezultatem programu będzie zainteresowanie młodych ludzi czytaniem.

 

Wykaz szkół objętych dofinansowaniem