Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, wsparcie z budżetu państwa otrzymały 4 rybnickie szkoły:
- Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6,
- Szkoła Podstawowa nr 24 im, Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 14,
- Zespół Szkół Budowlanych,
- IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymają organy prowadzące szkoły, szkoły za granicą i biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

 

Wielkość środków przyznanych szkołom i bibliotekom pedagogicznym na zakup książek zależeć od liczby uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek. Maksymalne wyniesie:

- 2 480 zł dla małych szkół (do 70 uczniów);

- 4 000 zł dla średnich szkół (od 71 do 170 uczniów);

- 12 000 zł dla dużych szkół (od 170 uczniów);

 

W latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa.

 

Warunkiem przyznania wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.

 

Uczniowie powinni być zachęcani do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych.

 

Trwałym rezultatem programu będzie zainteresowanie młodych ludzi czytaniem.

W 2016 r. w ramach NPRC rybnickie szkoły zrealizowały swoje zadania na łączną kwotę 230.113,63 zł.