„Moda na Zdrowie” - podsumowanie projektu SP 28

Szkoła Podstawowa nr 28 im. A. Szewczyka w Rybniku wraz ze Szkołą Podstawową z Bruarskoli z Islandii zrealizowała projekt „Moda na Zdrowie” w ramach programu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

 

Celem projektu było kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych, wyrabianie przyzwyczajeń i nawyków zdrowego stylu życia, rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej jako jednego z czynników pozytywnego zdrowia.
Wszelkie podejmowane zadania miały na celu promocję zdrowia. Cała społeczność szkolna zaangażowana była w różnego rodzaju działania (warsztaty, pogadanki, konkursy, wycieczki, zajęcia „Fitnes z mamą i tatą”, warsztaty Nordic walking), podczas których realizowane były następujące treści: bezpieczeństwo, zdrowe odżywianie, higiena osobista, aktywność fizyczna i rekreacja.
Prowadzone działania wskazują na poprawę nawyków żywieniowych. Stało się to możliwe, dzięki intensywnej akcji uświadamiającej prowadzonej przez szkołę we współpracy z rodzicami uczniów. Zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane, ale praca w tym zakresie jest zadaniem stałym naszej szkoły.

 

Nazwa programu: Współpraca instytucjonalna. 

 

FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY

 

Tekst: SP 28

 

Moda na zdrowie1

 

Moda na zdrowie2

 

Moda na zdrowie3