Mam zawód - mam pracę w regionie

 

„Mam zawód - mam pracę w regionie” to projekt systemowy realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości  kształcenia zawodowego.

 

Celem projektu realizowanego w okresie styczeń 2012 - sierpień 2014 jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Budżet projektu dla Miasta Rybnika to 3 504 444,66 zł.

 

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa w partnerstwie z gminami i powiatami województwa śląskiego skierowany jest do uczniów szkół zawodowych.

 

W ramach projektu uczniowie skorzystać mogą z warsztatów w zakresie doradztwa grupowego, indywidualnych konsultacji, kursów zawodowych i staży, wizyt studyjnych, zajęć wyrównawczych i rozwijających, a także platformy e-lerningowej - https://ematura.eduportal.pl/Login.aspx


 

Szkoły objęte projektem,  prowadzone przez Miasto Rybnik:

 •  
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
 • koordynator - Ewa Kuczyńska - Tomiło 
 • rekrutacja - sekretariat
 •  
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
  koordynator - Joanna Liszka
  rekrutacja - pokój 102D
 •  
 • Zespół Szkół Technicznych
  koordynator - Grażyna Kohut
  rekrutacja - pokój 3
 •  
 • Zespół Szkół Budowlanych
  koordynator - Katarzyna Wróbel
  rekrutacja - biuro projektów, górny budynek
 •  
 • Zespól Szkół nr 5
  koordynator - Bożena Romańska
  rekrutacja - pokój 208
 •  
 • Zespół Szkół nr 6
  koordynator - Sabina Kuźnik
  rekrutacja - pokój 14

 

Projekt zakłada m.in. organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, podnoszącego świadomość i umiejętność planowania ścieżki kariery i poruszania się na rynku pracy, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach, zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne każdej ze szkół oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.

 


 

1