III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Otwarta Szkoła

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas zatwierdziła wyniki V edycji konkursu MEN "Otwarta Szkoła" organizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

W obszarze: Edukacja Obywatelska Zespół Szkół nr 3 wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z projektem pt. "Szkoła partycypacji" zajął III miejsce.

 

14 listopada delegacja szkoły w składzie: Dyrektor - Grażyna Szynol-Kowacka, Danuta Mencel i Kinga Kubiak razem z Panią Anną Pytlik (CRIS) gościła w Ministerstwie Edukacji Narodowej gdzie odbyło się uroczyste wręczenie nagród finalistom i laureatom V edycji konkursu MEN "Otwarta Szkoła" - To jeden z wielu konkursów, który wspiera zmiany i poszukuje modelu szkoły nowoczesnej, promującej dobre praktyki - powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki.

Do piątej edycji, ogłoszonej w maju 2013 r., została zgłoszona rekordowa liczba projektów z czterech obszarów tematycznych: bezpieczeństwo, edukacja prawna, edukacja obywatelska (267) , edukacja globalna i międzykulturowa.

Ocenę formalną przeszło 121 projektów, w tym 66 z edukacji obywatelskiej. Wnioski oceniane były przez tematyczne komisje eksperckie, a następnie opiniowane przez powołaną przez MEN Kapitułę Konkursu.

 

Wiceminister Sławecki podziękował szkołom i partnerom społecznym za tak duże zainteresowanie udziałem w tej edycji oraz realizację ciekawych projektów. Podkreślił zalety otwarcia się szkoły na otoczenie społeczne, w trosce o szeroko rozumiane bezpieczeństwo uczniów, potrzebę edukacji prawnej, prowadzonej w wielu szkołach we współpracy z prawnikami, edukacji regionalnej, znacznie wzbogacającej pracę szkół, oraz przygotowującej do współpracy w złożonym środowisku edukacji globalnej i międzykulturowej.

 

Spotkanie zakończył wykład prof. Andrzeja Janowskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji Edukacja dla Demokracji, byłego wiceministra edukacji, na temat wyzwań współczesnej edukacji.

 

Tekst: ZS3


otwarta szkola