Egzamin maturalny

 

Edukacyjna Wartość Dodana - wskaźniki dwuletnie

 

 

 

Zdawalność matury w liceach ogólnokształcących i profilowanych

 

OZB nazwa szkoły 2009/2010 2010/2011
liczba uczniów którzy przystąpili do matury liczba uczniów którzy zdali maturę liczba uczniów którzy przystąpili do matury liczba uczniów którzy zdali maturę
ZS1 I Liceum Ogólnokształcące 229 229 228 228
ZS2 II Liceum Ogólnokształcące 225 225 225 225
IV LO IV Liceum Ogólnokształcące 138 135 130 129
ZS3 V Liceum Ogólnokształcące 178 176 167 155
ZS4 VI Liceum Ogólnokształcące 52 35 34 20
ZS5 VII Liceum Ogólnokształcące 25 14 26 12
ZST I Liceum Profilowane 53 38 29 20
ZSME II Liceum Profilowane 23 10 - -
ZSEU III Liceum Profilowane 78 71 - -
ZSB IV Liceum Profilowane 39 22 10 10
ZS5 V Liceum Profilowane - - 20 7

 

 

Zdawalność matury w technikach

 

OZB nazwa szkoły 2009/2010 2010/2011
liczba uczniów którzy przystąpili do matury liczba uczniów którzy zdali maturę liczba uczniów którzy przystąpili do matury liczba uczniów którzy zdali maturę
ZST Technikum nr 1 83 70 180 161
ZSME Technikum nr 2 56 56 69 67
ZSEU Technikum nr 3 79 72 133 112
ZSB Technikum nr 4 43 34 65 56
ZS5 Technikum nr 5 12 2 50 19
ZS4 Technikum nr 6 - - 48

22

 

 

Zdawalność matury w szkołach dla dorosłych

 

OZB nazwa szkoły 2009/2010 2010/2011
liczba uczniów którzy przystąpili do matury liczba uczniów którzy zdali maturę liczba uczniów którzy przystąpili do matury liczba uczniów którzy zdali maturę
ZSS Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne  0 0 0 0
RCEZ Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 6 3 9 0
ZS2 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 8 5 - -
ZST Technikum Uzupełniające nr 1 18 6 16 2
ZSEU Technikum Uzupełniające nr 3 7 4 8 3
ZSB Technikum Uzupełniające nr 4 - - 4 0
ZSME Technikum Uzupełniające nr 5 - - 4 0
ZS5 Technikum Uzupełniające nr 6 - - 7 0