Certyfikat ISO dla ZST

Zespołowi Szkół Technicznych w Rybniku został przyznany Certyfikat ISO 9001 – System Zarządzania Jakością.

 

Podczas planowania działań na rok szkolny 2010/11, czyli 1.5 roku temu narodził się pomysł wprowadzenia ISO, ale jednocześnie pojawił się też problem, jak ten pomysł sfinansować. Na szczęście w ramach POKL pojawiły się działania, w które pomysł się wpisywał. I tak,  od  stycznia 2011 roku rozpoczęto w szkole realizację projektu:
„Lepszy start młodzieży w życie zawodowe dzięki doradztwu zawodowemu i poprawie jakości kształcenia w szkołach zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku”.
      
Budżet: 101 134,40 zł

 

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu kształcenia oraz poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych ZST,  poprzez wdrożenie w nich programu rozwojowego polegającego na doradztwie zawodowym oraz usprawnieniu zarządzania.

Zaplanowane w projekcie działania obejmowały realizację :
• Utworzenia Szkolnego Klubu Doradztwa Zawodowego
• Prowadzenia warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego
• Prowadzenia konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego
• Analizę istniejącego sytemu zarządzania
• Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością
• Organizację szkoleń zapoznających personel szkoły z normą ISO 9001, SZJI i opracowanie odpowiednich dokumentów
• Audyt wewnętrzny I i II
• Podjęcie ewentualnych działań korygujących
• Certyfikację sytemu zarządzania jakością przez audyt certyfikujący

 

Realizacja projektu potrwa jeszcze do listopada 2012 roku, ale 24 lutego o godzinie 16.00 zakończył się 2-dniowy audyt certyfikujący (audytorzy zewnętrzni - LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.) w wyniku którego Zespołowi Szkół Technicznych został przyznany Certyfikat ISO 9001 – System Zarządzania Jakością.

 

Jak wynika ze statystyk tylko 63 szkoły w Polsce posiadają certyfikat ISO. Są to w większości  szkoły prywatne (źródło: dyrektor Szkoły nr 5/2011r).

 

Osoby zaangażowane w realizację projektu:

Koordynator projektu: Grażyna Kohut
Pełnomocnik ds. ISO: Alojzy Zimończyk
Koordynator działań i audytor: Barbara Kuwaczka

 

Tekst:ZST