Zdjęcie 1

"Złote Grzebienie" rozdane po raz trzeci

W dniu 19.11.08r. w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku odbył się III Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski o nagrodę „Złotego Grzebienia” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty - Stanisława Fabera.

Zdjęcie 1

I Dni Szkolnictwa Zawodowego

W dniach 25-28 listopada 2008 roku odbywały się w Rybniku  I Dni Szkolnictwa Zawodowego pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika i  Cechu Rzemiosł Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Są one bezpośrednim efektem porozumienia w sprawie objęcia patronatem rybnickich szkół: Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przez CMiŚP.

Z angielskim do źródeł wiedzy

Wkrótce w II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku rozpocznie się realizacja projektu pt. „Z angielskim do źródeł wiedzy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

"Mistrzowie Języka Polskiego"

W dniu 30 października 2008r. w Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku odbył się Międzygimnazjalny Turniej Językowy „Mistrzowie Języka Polskiego” pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika.

Logo

"Otwórz oczy na sąsiada - filmowy świat przyjaźni"

Projekt "Otwórz oczy na sąsiada - filmowy świat przyjaźni" przygotowany przez Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku został zatwierdzony do realizacji przez Euroregionalny Komitet Sterujący w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Wygrane projekty

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku, Szkoła Podstawowa nr 1 oraz nr 34, Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rybniku otrzymały dofinansowanie na realizację projektów w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” na łączną kwotę 264 254,00 zł. Projekty realizowane będą w terminie październik – grudzień 2008 r.