Rekrutacja do przedszkoli 2023/2024

Określone zostały terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

Czapka Św. Mikołaja - 21. edycja!

Jak co roku, wraz z początkiem grudnia, rozpoczynamy akcję charytatywną Czapka Św. Mikołaja! Tegoroczna 21. edycja jest organizowana przez Młodzieżową Radę Miasta Rybnika i Fundację Dobrostka. Już od 21 lat pomagamy najbardziej potrzebującym rodzinom z dziećmi oraz seniorom z naszego miasta, zbierając w tym celu datki oraz żywność o długim terminie przydatności do spożycia. Z zebranych środków przygotowujemy paczki żywnościowo-prezentowe, które trafią do potrzebujących właśnie na Święta!

,,Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej"

Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Rybnika bierze udział w nowym projekcie pn. ,,Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej" realizowanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lublinie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.