Videoclip profilaktyczny Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w ramach zadania publicznego pn. „Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”, w związku z nasilającym się problemem złej kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w takcie pandemii oraz rosnącą liczbą samobójstw i samookaleczeń wśród tej grupy wiekowej przygotowało videoclip profilaktyczny pt. „Mroczny blask”.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Miasto Rybnik podpisało umowy o dofinasowanie z budżetu państwa zakupu książek będącymi nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek szkolnych, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Miasto Rybnik w 2021 r. otrzymało 94.865,00 zł na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Stypendium szkolne 2021/2022

Do 15 września 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł na osobę w rodzinie, dochód jest obliczany za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Grupa popołudniowa w przedszkolu

Prezydent Miasta podjął decyzję o przeprowadzeniu sondażowego „naboru” do grupy popołudniowej w Przedszkolu nr 15, które znajduje się na Osiedlu Południe w Boguszowicach Osiedlu.