ZSzP2 w Rybniku lauteatem Znaku Jakości Interkl@sa 2013

W dniu 10 czerwca 2013r. w gmachu Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej  zostały przyznane certyfikaty Znak Jakości Interkl@sa 2013. To wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 26 wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku.

 

W XII edycji konkursu wzięło udział 30 szkół z całego kraju, do ścisłego finału dostało się 15, w tym Szkoła Podstawowa nr 26 w Rybniku.

Dnia 9 czerwca  2013 r. w gmachu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie finaliści przedstawiali swoje prezentacje obrazujące osiągnięcia społeczności szkolnej spełniające dziewięć potrzebnych kryteriów do uzyskania certyfikatu Znak Jakości Interkl@sa. Tego dnia nie było czasu na odpoczynek, dyrektor szkoły Ewa Florczyk, wicedyrektor ds. szkoły Małgorzata Siatkowska, uczniowie klasy szóstej Agata Kudla i Maciej Zielonka przedstawili 10-minutową prezencję przedstawiającą najważniejsze działania i projekty ostatnich trzech lat. Komisja konkursu chwaliła przedstawicieli placówki za nowatorską prezentację, projekty międzynarodowe i stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu.
Dnia 10 czerwca  2013 r. Kapituła  Znaku Jakości Interkl@sa, po podjęciu decyzji, ogłosiła wyniki w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Przyznano certyfikaty Znaku Jakości Interkl@sa  na 1 rok,  2 lub 3 lata. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku uzyskał certyfikat na rok 2013/2014.
Uzyskanie certyfikatu potwierdza,  że w Szkole Podstawowej nr 26 w Rybniku, nauczyciele przygotowują uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym a placówka jest nie tylko jedną z najlepszych szkół podstawowych w tej dziedzinie w  województwie śląskim, ale również w Polsce.
Całość relacji dostępna jest na stronie sejmowej pod adresem:

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#DDC394512624C7CFC1257B83003BDDDB

 

Tekst: Małgorzata Siatkowska (ZSzP2)

 

interklasa 1

interklasa 21

interklasa 2