ZST- najlepszą szkołą w zakresie BHP

Uczeń klasy IV Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w ZST w Rybniku Krystian Kaczmarczyk zdobył I miejsce w IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Opiekunem była mgr inż. Małgorzata Kunka.

 

25 kwietnia w Zespole Szkół Mechaniczno – Samochodowych w Bytomiu odbyła się IX edycja Międzyszkolnego Konkursu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół stowarzyszonych w SASP oraz młodzieży bytomskich szkół średnich.

 

Celem konkursu było propagowanie idei bezpiecznej nauki i pracy w zakresie:

  • prawnej ochrony pracy,
  • technicznego bezpieczeństwa pracy.

 

Wyniki konkursu:

  • I miejsce – Zespół Szkół Technicznych w Rybniku,
  • II miejsce – Zespół Szkół Mechaniczno – Samochodowych w Bytomiu,
  • III miejsce – Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach.

Tekst: ZST