ZSEU realizuje projekt Enterprising – citizens, employees and new venturers.

 

W dniach 14-16 listopada 1012r. dwoje nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, pani mgr Joanna Bugdoł i pan mgr Wojciech Wilkoń, wzięło udział w spotkaniu roboczym grupy projektu E3 (Enterprising – citizens, employees and new venturers) w północno-irlandzkiej miejscowości Ballymena, która jest siedzibą koordynatora projektu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich :
•    Northern Regional College – Wielka Brytania
•    Escola Profissional de Aveiro – Portugalia
•    Institutio De Ensenanza Secundaria La Senia – Hiszpania
•    Ballymena Business Centre – Wielka Brytania (odpowiednik inkubatora przedsiębiorczości)

 

Głównym celem wizyty było :
- wzajemne spotkanie się partnerów
- prezentacje placówek
- opracowanie kalendarza wizyt
- podział zajęć.

 

Następna wizyta odbędzie się w ZSE-U w Rybniku pod koniec maja przyszłego roku. Do tego czasu partnerzy będą wykonywać przydzielone zadania i prezentować ich efekty na stronie projektu oraz na platformie moodle.

 

Projekt realizowany jest w Ramach Programu Leonardo da Vinci.

 

Tekst: ZSEU


ldv