ZSB Laureatem Godła Polish Produkt Technikum Roku 2012

25 lutego br. podczas uroczystej  Gali Finałowej w Hotelu Marriott w Warszawie dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku  Marek Florczyk odebrał wyróżnienie Technikum Roku 2012. Kapituła Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej przyznała te wyróżnienia tylko 14-tu technikom w Polsce za wyjątkowość i szczególne osiągnięcia.  
                  

Znana od wielu lat „budowlanka” w ostatnim czasie zmieniła się nie do poznania. Placówka przeszła gruntowny remont bazy szkolnej, stworzono szereg nowoczesnych pracowni do nauki przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, znakomicie wyposażonych w sprzęt audiowizualny i nowoczesne pomoce naukowe.

 

Wyróżnione Technikum nr 4 im. Henryka Sławika to szkoła o nowoczesnej koncepcji   kształcenia wspieranej z funduszy Unii Europejskiej. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat samodzielnie pozyskała prawie 2 mln złotych z funduszy unijnych.  Dotychczasowe kształcenie w zakresie zawodów budowlanych poszerzono o kierunki: geodezję i informatykę. Dzięki dotacjom unijnym uczniowie „budowlanki” za darmo zdobywają dodatkowe kwalifikacje np. spawacza, operatora wózka widłowego, prawo jazdy kat. B, Auto Cad, itp. Kwalifikacje te pozwalające im lepiej konkurować na regionalnym i europejskim rynku pracy po ukończeniu szkoły. Uczniowie zdobywają także dodatkowe kompetencje zawodowe i językowe podczas praktyk zagranicznych (Leonardo da Vinci) i międzynarodowej wymiany młodzieży (Comenius).

 

Potwierdzeniem, iż „budowlanka” znakomicie wspiera swoich uczniów w procesie kształcenia są wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych. Najnowszy ranking dotyczący Edukacyjnej Wartości Dodanej za lata 2010-12 świadczy, iż placówka jest liderem wśród technicznych jak i ogólnokształcących szkół ponadgimnazjalnych Miasta Rybnika i nie tylko. Określona mianem szkoły sukcesu wykazuje największy wkład w poczynione przez uczniów postępy. Również z badań tzw. losu absolwentów wynika, iż ponad 90% byłych uczniów Technikum nr 4, zdobywa pracę lub kontynuuje naukę na studiach.

 

Szkoła jako Laureat Godła Polish Produkt Technikum Roku 2012 otrzymała grawerowany dyplom wręczony na uroczystej Gali Finałowej oraz prawo do posługiwania się Godłem w komunikacji marketingowej: materiały reklamowe, oferta edukacyjna, strona www, elewacja szkoły, papier firmowy etc. Ponadto na łamach ogólnopolskich mediów: Vip, Świat Elit, Fakty i Euro Styl,  ogłoszona została lista Laureatów Programu.

 

Tekst: ZSB

 

cbck