Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku wyróżniony

21 czerwca 2013 roku w Katowicach odbyło się podsumowanie XXII edycji konkursu „Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo-wychowawczych województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013”. Organizatorem była Fundacja Silesia. Wśród laureatów znalazł się Zespół Szkół Technicznych, zajmując I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Nagroda ta została przyznana za wielopłaszczyznową i interdyscyplinarną działalność związaną z szeroko pojętą edukacją ekologiczną, prozdrowotną i regionalną, szerzącą idee zrównoważonego rozwoju wśród młodzieży, nauczycieli i pracowników szkoły. Na lekcjach biologii, geografii, PO, W-f, wychowawczych oraz zajęciach specjalizacyjnych z zakresu oddziaływania górnictwa na środowisko czy zajęciach fakultatywnych z geografii i biologii, a także w czasie imprez szkolnych jak Dni Ziemi i Ochrony Środowiska czy Szkolny Tydzień Edukacji Regionalnej poruszane są zagadnienia dotyczące:

 

• zrównoważonego rozwoju, wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze i sposobów ograniczania negatywnych oddziaływań, szczególnie na poziomie lokalnym, czy wręcz personalnym;

• promocji zdrowego trybu życia związanego ze zdrową dietą, aktywnością fizyczną, byciem świadomym konsumentem;

• kształtowania postaw świadomego konsumenta, dokonującego wyborów zgodnych z dobrem własnym, promujących rozwój gospodarczy lokalnych i krajowych firm, a także „przyjaznych” dla środowiska przyrodniczego;

• uświadamiania konieczności oszczędzania zasobów naturalnych, między innymi poprzez właściwe zachowania na co dzień (oszczędzanie energii, wody, segregację odpadów itp.).

 

Wyróżnienie to jest zwieńczeniem wysiłku i zaangażowania wielu uczniów i nauczycieli ZST, nie tylko w bieżącym roku szkolnym ale też w latach ubiegłych.

 

Tekst: ZST


fundacja silesia ZST