Zespół Szkół Technicznych "Euroszkołą"

Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku otrzymał tytuł „Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej” (EUROSZKOŁA). Jest to tytuł przeznaczony dla szkół, które w szczególny  sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży.

 

Tytuł „Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej” jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem „Zielona Flaga" o ubiega się szkoła.

 

Tytuł „EUROSZKOŁA” otrzymały 84 placówki z całej Polski, w tym 4 z województwa śląskiego.