XVI Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych "Radlińskie Betlejki"

Zespół „Baj” Specjalnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego „Szkoła Życia” w Rybniku przygotowany przez grupę nauczycieli w składzie: Monika Ryszka, Iwona Jonderko, Tadeusz Janowicz, Dariusz Panek, Teresa Rostkowska, Adam Rek z widowiskiem „W Betlejem” zajął I miejsca w XVI  Przeglądzie Widowisk Bożonarodzeniowych „Radlińskie Betlejki”.

 

Ideą Przeglądu jest troska o wychowanie młodego pokolenia w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, tradycji narodowych i regionalnych oraz wielkiego przesłania nadziei i miłości, które niesie z sobą Boże Narodzenie.

 

Koncert laureatów odbędzie się w najbliższą niedzielę, 27 stycznia 2013 r., o godz. 16:00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie.

 

Węcej na stronie www.betlejki.radlin.pl

 

radlinskie betlejki