Zespół Szkół Technicznych

W  dniu 15 maja 2008r. w Urzędzie Miasta Rybnik odbyło się spotkanie Prezydenta Adama Fudalego, wiceprezydent Joanny Kryszczyszyn i dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Grażyny Kohut.

 

Na spotkaniu Prezydent złożył gratulacje pani dyrektor ZST za zdobycie Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” i otrzymanie tytułu „Lidera Szkoły Przedsiębiorczości”.
Zespół Szkół Technicznych znalazł się w gronie szkół – liderów, najlepiej realizujących zadania z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. W gronie tym znalazły się 64 szkoły (w tym 9 z woj. śląskiego), spośród 205 wyróżnionych Certyfikatem Jakości. W dniu 28.04.2008r. Grażyna Kohut , dyrektor ZST i Barbara Kuwaczka, koordynator projektu organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości  i MEN, odebrały wyróżnienie w Galerii Porczyńskich w Warszawie.
W drugiej części spotkania Pan Prezydent złożył gratulacje za zajęcie I miejsca w I Turnieju o Złotą Lampkę Górniczą, który odbył się 3 kwietnia 2008r. w Bieruniu.
Pan Prezydent przekazał pani dyrektor listy gratulacyjne wraz z nagrodami książkowymi dla uczniów – zwycięzców Jarosława Połaty i Mateusza Szymury z klasy II Technikum nr 1, kształcących się w zawodzie technik górnik oraz dla ich opiekuna mgr inż. Jerzego Honysza.
Zarówno pan Prezydent, jak i pani wiceprezydent zwrócili uwagę, iż tradycja górnicza na naszym terenie jest ciągle żywa o czym świadczą sukcesy młodzieży, która nadal chętnie zgłębia wiedzę związaną z górnictwem.
Pani dyrektor Grażyna Kohut poinformowała o przygotowaniach do uroczystości nadania imienia szkole i poświęcenia sztandaru, mających się odbyć w dniu 01.09.2008r. wraz z inauguracją roku szkolnego 2008/2009.
Prezydent Adam Fudali życzył dalszych wspaniałych sukcesów  i wszelkiej pomyślności całej społeczności Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.