Zdrowo i Bezpiecznie w ZSzP2

17 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rybniku odbyła się IV edycja Międzyszkolnego Konkursu „Żyj zdrowo i bezpiecznie” przeznaczona dla uczniów klas V.

 

Celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów, a także wdrażanie do odpowiednich zachowań, mających na względzie bezpieczeństwo i tzw. postawę "fair play" w życiu codziennym.

 

Impreza ta miała również za zadanie wyrabianie nawyków udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach zagrożenia.

 

Wśród zaproszonych gości byli: wiceprezydent Miasta Rybnika - p. Wojciech Świerkosz, radny Rady Miasta w Rybniku – p. Tadeusz Białous, przewodniczący Rady Dzielnicy Niewiadom – p. Brunon Baszczok, przedstawiciel PULS – MED w Rybniku - p. Aurelia Szymanowska, p. Anna Picho z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz przedstawiciele Policji.

 

W rywalizacji wzięło udział sześć drużyn, które musiały sprostać siedmiu różnorodnym konkurencjom.

 

Po trzygodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku,
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 35 im. Franciszka Blachnickiego w Rybniku,
III miejsce zajął Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 im. Janusz Korczaka w Rybniku.

 

Nagrody zostały ufundowane przez Radę Dzielnicy Niewiadom, współorganizatora konkursu „Żyj zdrowo i bezpiecznie”.

 

Tekst: ZSP2


zdrowo i bezpiecznie