Zdrowo i Bezpiecznie w ZSP2

2 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rybniku odbyła się III edycja Międzyszkolnego Konkursu „Żyj zdrowo i bezpiecznie”, przeznaczona dla uczniów klas V.

 

Celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów, a także wdrażanie do odpowiednich zachowań, mających na względzie bezpieczeństwo i tzw. postawę "fair play" w życiu codziennym.

Impreza ta miała również za zadanie wyrabianie nawyków udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach zagrożenia.

Wśród zaproszonych gości byli: p. Aurelia Szymanowska, przedstawiciel PULS – MED. w Rybniku, p. Małgorzata Grabowska z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rybniku oraz przedstawiciele Policji: sierż. sztab. Krystian Mróz i sierż. Krzysztof Pach.

W rywalizacji wzięło udział pięć drużyn , które musiały sprostać sześciu różnorodnym konkurencjom. Po trzygodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców.

 

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Rybniku,
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku,
III miejsce zajął Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 im. Janusz Korczaka w Rybniku.

Nagrody zostały ufundowane przez Radę Dzielnicy Niewiadom, współorganizatora konkursu „Żyj zdrowo i bezpiecznie” oraz przez Firmę STOMADENTAL.

 

Tekst: ZSP2


ZdrowoiBezpiecznie